Ansökan till kurser inom Yh-utbildningar

Välj kurs

1:a val *
2:a val

Du kan endast skicka in en ansökan där möjligheten finns att göra två val i prioriteringsordning, val 1 och val 2. Du ansöker till utbildningen och inte bara till din föredragna ort. Du ska inte ansöka till samma utbildning på en annan ort i andra hand. Om den ort du valt blir full eller inte tillgänglig kommer vi att kontakta dig. Läs noga igenom Antagningsinfo innan du skickar in din ansökan.

Personuppgifter

Förnamn *
Efternamn *
Epost *
Telefon *
Adress *
Postkod *
Ort *
Personnummer *
Kön * Man Kvinna

Saknar du svenskt personnummer, vänligen kontakta oss via yhantagning@ju.se så hjälper vi dig.

Ansökan om kompetenskartläggning

Om du inte tror att du uppfyller behörighetskraven till den eller de kurser du vill söka, kan du ansöka om kompetenskartläggning. Detta är en individuell bedömning av dina samlade meriter, såsom närliggande utbildningar, arbetslivserfarenhet eller andra meriter som kan göra det möjligt för dig att genomgå kursen. Läs mer om kompetenskartläggning.

Jag vill ansöka om kompetenskartläggning

Bilagor

Antal: max 15 (tryck på '+' tecknet om du vill lägga till flera filer)
Format: .doc, .docx, .pdf, .jpeg, .png
Namn: max 70 tecken
Storlek: max 10 MB

Här bifogar du de dokument du anser relevanta för din ansökan. Det kan till exempel vara betyg eller arbetsgivarintyg. Om uppladdning av dokument inte lyckas beror det oftast på fel filformat eller för långt filnamn. Vid upprepade problem vänligen kontakta antagningen på yhantagning@ju.se